Sunday, February 17, 2013

அழ பகீரதன் - இப்படியும் நூல் வெளியீடு திருமதி வள்ளியம்மை சுப்பிரமணியம்
 அழ பகீரதனின் 'இப்படியும்.......' கவிதை நூல் அறிமுக நிகழ்வு
மறுமலர்ச்சி மன்றம், காலையடி, பண்டத்தரிப்பு.

1 comment:

வணக்கம்! தங்கள் செய்திக்கு மிக்க நன்றி. அம்மா...வள்ளியம்மை சுப்பிரமணியம்

தோழர் கே ஏ சுப்பிரமணியம் 1989 விடைபெறுகிறேன் K.A.Subramaniam Commemoration Volume

தோழர் கே ஏ சுப்பிரமணியம் 1989 விடைபெறுகிறேன்  K.A.Subramaniam Commemoration Volume
Please click on the photo to download the FULL VOLUME in PDF