Monday, October 19, 2009

கே.ஏ.சுப்பிரமணியம் அவர்களின் மரண நிகழ்வு 1989 காணொளிகள் தோழர் சி.கா. செந்திவேல், தோழர் சு.வே.சீனிவாசகம், தோழர் தவராசா, தோழர் சூடாமணி 1931-1989 Memory of K.A.Subramaniam1931-1989 Memory of K.A.Subramaniam
கே.ஏ.சுப்பிரமணியம் அவர்களின் மரண நிகழ்வு 1989 காணொளிகள் தோழர் சி.கா. செந்திவேல், தோழர் சு.வே.சீனிவாசகம்,  தோழர் தவராசா, தோழர் சூடாமணி

கே.ஏ.சுப்பிரமணியம் அவர்களின் மரண நிகழ்வு 1989 காணொளிகள் தோழர் சி.கா. செந்திவேல், தோழர் சு.வே.சீனிவாசகம், தோழர் தவராசா, தோழர் சூடாமணி


No comments:

Post a Comment

வணக்கம்! தங்கள் செய்திக்கு மிக்க நன்றி. அம்மா...வள்ளியம்மை சுப்பிரமணியம்

தோழர் கே ஏ சுப்பிரமணியம் 1989 விடைபெறுகிறேன் K.A.Subramaniam Commemoration Volume

தோழர் கே ஏ சுப்பிரமணியம் 1989 விடைபெறுகிறேன்  K.A.Subramaniam Commemoration Volume
Please click on the photo to download the FULL VOLUME in PDF